REPOST

שנה: 2020

מיתוג מגדל המשרדים בפארק העסקים מת”מ 2 בחיפה.

מטרת המיתוג הייתה להדגיש את היותו של המגדל הגבוה ביותר באזור, ולמעצב של ה- SKYLINE המתהווה בפארק מת”מ 2.

ערבבנו עבורו : הליך המיתוג כלל את בחירת השם לפרויקט, דרך שורת המיצוב שלו שתמחיש את מיקומו בלב העיר חיפה, ועד יצירת שפה מיתוגית בעלת עיצוב וצבעוניות הייטקיסטים הכוללים את עיצוב הלוגו ותוצרים גרפיים נוספים.

ההשראה : כחלק ממיתוג הפרויקט, היה לנו חשוב להדגיש שמגדירים מחדש את צומת הצ’ק פוסט בחיפה, ולפיכך נבחר השם לפרויקט ובהמשך גם עיצוב הלוגו, המעיד בנראותו על הדומיננטיות ומיקומו המרכזי של הפרויקט.