LEG!T

שנה: 2018

מגזין האדריכלות, העיצוב והנדל”ן הדיגיטלי, LEG!T

מיתוג מגזין האדריכלות, העיצוב והנדל”ן לג’יט

עירבבנו עבורו : יצירת שם, עיצוב לוגו, סלוגן ושפה גרפית אחידה המלווה את המגזין בכל תכניו.