לקוח: IDdesign
מה עירבבנו עבורו: פיתוח שפה דיגטלית חדשה
שמוטמעת בשיווק השוטף וכוללת עיצוב באנרים, ניוזלטרים, קאברים ועוד.
מנהלת תיק לקוח: צופית קדם