HANASI TOWERS

HANASI TOWERS

שנה: 2020

מיתוג פרויקט מגדלי היוקרה בשכונת רסקו החדשה בנהריה, של גשם החזקות ואשל הירדן.

מיתוג הכולל בניית אסטרטגיה שיווקית לצד יצירת שפה מיתוגית-ויזואלית לתוצרים הגרפיים של הפרויקט, קביעת שם לפרויקט וחידוד המסרים השיווקיים עבורו.

ערבבנו עבורו : במסגרת הליך המיתוג לפרויקט, בוצעה עבודת רקע ותחקיר על אזור הפרויקט והקהל אליו פונה, ואלו הובילו לבחירת השם לפרויקט ולעיצוב לוגו בעל נראות נקייה ומודרנית המשדרת יוקרתיות וייחודיות.

ההשראה : ההשראה לעיצוב הלוגו שנוצר, הורכבה משילוב האותיות H ו-T, המרכיבות את שמו המלא של הפרויקט, HANASI TOWERS, ויוצרות לוגו עוצמתי וגבוה, המבטא בצורת סמליל את היוקרה שבפרויקט.