מיכי סתר

שנה: 2017

עירבבנו עבורו: זהות מיתוגית חדשה, לוגו.