למלבאום

למלבאום

שנה: 2017

מיתוג משרד עו”ד ירון למלבאום.

עירבבנו עבורו: זהות מיתוגית חדשה, לוגו, דפוס.