DECO-TECH

שנה: 2018

DECO-TECH

חברת דקוטק המתמחה בחיתוך לייזר בחומרים שונים באמצעות טכנולוגית CNC

עירבבנו עבורו : יצירת מיתוג חדש לחברה ובניית שפה ויזואלית-גרפית עבור מגוון תוצרי דפוס

ההשראה : חיתוכי לייזר דקורטיביים, בהם מתמקצעת החברה