דורית ויינברן

דורית ויינברן

שנה: 2017

עירבבנו עבורו: זהות מיתוגית מלאה, לוגו, דפוס.